Khi truy cập vào website của Lacvietintech.vn có nghĩa Quý khách đồng ý với các điều khoản này. Lacvietintech.vn có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản này vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên website mà không cần thông báo trước.

Xin vui lòng đọc kỹ trước khi quyết định sử dụng các dịch vụ pháp lý của lacvietintech.vn.

Mọi phát sinh tranh chấp, khiếu nại bao gồm việc khai thác, sử dụng các tư liệu, dữ liệu, thông tin có trong website lacvietintech.vn đều được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.

Quyền và cam kết của lacvietintech.vn

Quyền của lacvietintech.vn

 • Yêu cầu khách hàng cung cấp trung thực, chính xác, đầy đủ các thông tin khi giao dịch trên website và tài liệu cần thiết và chính xác để thực hiện công việc.
 • Yêu cầu Khách hàng phối hợp, hỗ trợ để lacvietintech.vn hoàn thành công việc.
 • Nhận đầy đủ và đúng hạn thù lao dịch vụ từ khách hàng theo thỏa thuận.

Cam kết của lacvietintech.vn

 • Nỗ lực thực hiện nghiêm túc các công việc theo thỏa thuận.
 • Kịp thời hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc của khách hàng liên quan đến dịch vụ pháp lý của lacvietintech.vn.

Quyền và cam kết của khách hàng

Quyền của khách hàng

 • Yêu cầu lacvietintech.vn thực hiện đầy đủ các công việc theo thỏa thuận.
 • Được thông báo kết quả công việc.
 • Được bảo mật các thông tin, tài liệu do khách hàng cung cấp.

Cam kết của khách hàng

 • Cung cấp trung thực, chính xác, đầy đủ, hợp lệ các thông tin khi giao dịch trên website để lacvietintech.vn thực hiện công việc.
 • Cập nhật kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu phát sinh liên quan đến công việc của lacvietintech.vn.
 • Phối hợp, hỗ trợ lacvietintech.vn thực hiện công việc đã thỏa thuận.

Quy trình giao dịch

 • Bước 1: Khách hàng tìm hiểu các dịch vụ pháp lý đang cung cấp trên website lacvietintech.vn
 • Bước 2: Khách hàng nhập thông tin cần tư vấn bao gồm họ và tên, email, số điện thoại, địa chỉ (Thông tin chi tiết địa chỉ- thành phố nơi cư trú) và nội dung cần tư vấn.
 • Bước 3: lacvietintech xác nhận yêu cầu tư vấn của khách hàng.
 • Bước 4: lacvietintech.vn liên hệ qua điện thoại/email của khách hàng để gửi nội dung báo phí.
 • Bước 5: Khách hàng xác nhận đồng ý báo phí, ký hợp đồng dịch vụ