THẠC SĨ, BÁC SĨ NIỀNG RĂNG HÀ THỊ HƯƠNG TRANG

bac-si-nieng-rang-ha-thi-huong-trang

PROFILE BÁC SĨ TRANG


Chuyên khoa: Niềng răng


Kinh nghiệm: 10 năm


Email: [email protected]


Chứng chỉ hành nghề nha khoa số: 010083/HNO-CCHN


Chứng chỉ chỉnh nha số: 156/2013 – CN11

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Hà Nội

Tốt nghiệp thạc sĩ Răng Hàm Mặt tại trường Đại Học Y Hà Nội

Chứng chỉ Hội nghị Khoa học & Triển lãm RHM Quốc tế lần thứ X

VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ CỦA THẠC SĨ, BÁC SĨ HÀ THỊ HƯƠNG TRANG

Messenger icon
Gửi tin nhắn ...