• Tốt nghiệp bác sĩ chính quy chuyên ngành Răng Hàm Mặt đại học Y Hà Nội.
  • Thành viên Liên đoàn chỉnh nha thế giới (WFO- World Feradations of Orthodontists).
  • Thành viên Hiệp hội Chỉnh nha không mắc cài Châu Âu (EAS- European Aligner Society).
Xem thêm thông tin về Bs CAO THỊ LINH tại đây
Gọi Điện