Thạc sỹ, bác sĩ Thái Khắc Vinh là giám đốc phòng khám nha khoa Lạc Việt.
  • Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt tại Đại học Y Hà Nội
  • Tốt nghiệp thạc sĩ Răng Hàm Mặt tại trường Đại Học Y Hà Nội.
  • Chuyên khoa: Niềng răng, cấy ghép implant.
  • Kinh nghiệm:15 năm.
  • Email:thaikhacvinh@gmail.com

Xem thông tin chi tiết về bác sỹ Thái Khắc Vinh tại đây
Gọi Điện