• Tốt nghiệp bác sĩ chính chuyên ngành Răng Hàm Mặt đại học Y Hà Nội.
  • Thành viên Hiệp hội Chỉnh nha không mắc cài Châu Âu (EAS: European Aligner Society).
  • Thành viên Liên đoàn chỉnh nha thế giới (WFO- World Feradations of Orthodontists).
  Xem chi tiết về bác sỹ Bích Phương tại đây
  Gọi Điện
  Đặt lịch
  Chat ngay